SSV VENT ÄR ETT INTEGRERAT LUFTDON SOM ÄR SNYGGAT OCH DISKRET OCH EJ GER AVKALL PÅ VARKEN UTSEENDE ELLER FUNKTION. ETT UTMÄRKT VAL ATT VÄLJA TILL DÄR DET BEHÖVS EXTRA LUFTVÄXLING FÖR ATT FÅ EN BRA ARBETSMILJÖ. SSV VENT DONEN HAR INBYGGD LJUDFÄLLA MED ABSORBENTER FÖR ATT I KOMBINATION MED ÖVRIGA BYGGDELAR UPPRÄTTHÅLLA EN BRA LJUDREDUKTION TROTS SLITSAR FÖR LUFTGENOMSTRÖMNING.

Ventilationsdon kan verkställas i två utföranden, antingen i låda ovan dörr vilket är det vanligaste, men kan även monteras vertikalt i fält vid sidan av dörr eller glasparti. SSV Vent kan kombineras med SSV Frameless, SSV Standardportal samt SSV glasparti.

Produktfakta
Ytskikt är lika som dörrportalen/glaspartiet (NCS 0500-N är standard). Donet är tillverkat i samma material som portalen med mineralull som ska fungera som ljudfälla.

SSV-Vent kan produceras med över- eller sidoluft. Den kan även tillverkas med flera slitsar för att öka luftflödet. Dock kan detta påverka ljudet på ett negativt sätt beroende på bygghöjd m.m.TYP

1. Enkel slits 15mm
2. Dubbel slits 15mmx2

LUFTTRYCK

Övertryck 20Pa
Övertryck 20Pa

LUFTFLÖDE

20-25 l/sek
40-50 l/sek

LJUD

R´w 35dB
R´w 35dB*

*beror på vägghöjd m.m